Tear Love Header - English
English Button


Xin đọc Kinh Chuỗi Lệ hằng ngày, tốt nhất là đọc sau Kinh Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, để xin những ân sủng và ơn lành của Chúa Giêsu từ bi. Xin vui lòng gửi những lời chứng để làm sáng danh Thiên Chúa về: tearloveministry@tearlove.org hay gửi về:

Tear Love Ministry
Lm. Joseph Nguyễn Duy Hùng
P.O. Box 1893
Manteca, California 95336 USA
Email: tearloveministry@tearlove.org

Tại Canada và Taiwan xin liên lạc:
Lm. John Trần Anh Thư, CSJB
Email: johntrancsjb@gmail.com

Tại Việt Nam xin liên lạc:
Lm. Anthony Nguyễn Phi Tiến, SVD

Số 5 A Chữ Đồng Tử, F. 7; Quận Tân Bình
TPHCM - Việt Nam
Điện Thoại: 0903132984
Email: phitien2007@gmail.com

 

Jesus and Mother Mary